Avís legal

En compliment dels articles de la Llei 15/199, pels quals es regula el dret d'informació en la recollida de dades i el consentiment de l'afectat, s'adverteix dels següents extrems: Per la introducció de les dades de caràcter personal en el present formulari, aquesta consistint el seu tractament i s'inclouran en el fitxer Gestió de Pacients.

La finalitat del fitxer és la gestió de les visites mèdiques i les mesures de seguretat a aplicar són les definides en el Reial Decret 994/1999, la 11 de juny, per al nivell altode seguretat. Les dades obtingudes són els adequats per a la finalitat per la qual es recullen.

Vostè té dret accedir a les dades de caràcter personal, rectificar-les o cancelar-davant la CLINICA DENTAL FONT, SL, com a responsable del fitxer, en la direcció:
Avda. Jaume III N º 1, 5A, 07012 (Palma de Mallorca), a l'atenció de l'encarregat de la tutela i drets dels afectats

Els comentaris estan tancats.